Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Strategie Go4Brussels 2030

Op welke manier kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar verbintenissen op vlak van economische, sociale en ecologische transitie naleven? Volgens welke werkwijze kunnen we de optimale werking garanderen van het sociale stelsel en de gezondheidszorg? Hoe kunnen we de ruimtelijke ordening herdenken, rekening houdend met de verschillende functies van de stad, zoals mobiliteit, huisvesting, uitrusting, economische activiteiten, groene ruimtes en vrijetijdsinfrastructuur?

Om deze uitdagingen te kunnen aangaan en een antwoord te bieden op de impact van de coronacrisis, heeft de Brusselse regering zijn prioriteiten aangepast, op basis van een volledige diagnose van de socio-economische, territoriale en ecologische situatie in het Brussels Gewest tijdens en na de coronacrisis. In februari 2021 stelt de regering de herziene Strategie Go4Brussels voor op de Sociale Top, rekening houdend met herstelprojecten van de Brusselse regering en met de bijdrage van het Brussels Gewest aan het nationale plan voor herstel en veerkracht.

Deze maatregelen zullen immers helpen om de koopkracht en de werking van de openbare en privésector te ondersteunen, door de werkgelegenheid van de Brusselaars te vrijwaren, maar ook door modellen van stedelijke ontwikkeling, van productie, van consumptie en van solidariteit te herdenken om ze veerkrachtiger en duurzamer te maken.