Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Strategie Go4Brussels 2025

Brussel is het economische hart van het land. De Brusselse economie is goed voor 20% van het nationale BNP en het Gewest heeft een BNP per inwoner dat tot een van de hoogste van Europa behoort. Het tempo waarin nieuwe bedrijven worden opgericht is hoger dan die van andere regio’s van het land: er ontstaan elke dag ongeveer dertig bedrijven.
Brussel is de economische voedingsvijver van vandaag en morgen, zowel voor inwoners van Brussel als voor niet-Brusselaars. Vandaag de dag zijn 51% van de banen in Brussel bestemd voor Brusselaars, tegenover 46% vijf jaar geleden. Dit is een essentiële evolutie.
Om het hoofd te bieden aan de economische uitdagingen van Brussel, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Federatie Wallonië-Brussel en de sociale partners besloten zich te verenigen in het kader van een gemeenschappelijk beleid: de Strategie 2025 voor Brussel, geïnitieerd in juni 2015.
In het oprichtingsdocument (te downloaden onderaan de pagina) kondigden alle ondertekenaars de ambitieuze doelstellingen van dit innovatieve beleid aan

 • De economie van het Gewest versterken om van Brussel de Belgische en Europese hoofdstad van ondernemerschap en innovatie te maken.
 • De levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren, vooral door een grotere deelname aan de arbeidsmarkt.
 • Zorgen voor de toekomst van het Gewest tegen 2025, om te anticiperen op de effecten van de speciale financieringswet.
 • Het ontgrendelen van de vaardigheden ten dienste van de Brusselaars en zorgen voor een gecoördineerde uitvoering van regionaal en gemeenschapsbeleid.
 • Sociaaleconomische spelers in alle stadia van het proces betrekken.

Gelanceerd in 2015 met 18 doelstellingen en 160 projecten, wordt de Strategie 2025 voor Brussel elke dag opnieuw geïmplementeerd. Sommige van deze projecten zijn al voltooid, andere projecten worden nu ongeveer afgerond. Een 19e doelstelling, Mobiliteit, werd toegevoegd. Alle vaardigheden zijn aanwezig om de Brusselse economie nieuw leven in te blazen en de werkloosheid in Brussel duurzaam te verminderen: onderwijs, opleiding, economie, werkgelegenheid, onderzoek, innovatie en mobiliteit.
De werkgelegenheid van de Brusselaars vergroten door de sociaaleconomische dynamiek van de regio te bevorderen en de leefomgeving te verbeteren (huisvesting, mobiliteit en luchtkwaliteit, regionale planning, sociale en gezondheid …), zo wordt het Gewest ook aantrekkelijker voor werknemers en bedrijven.

 • Prioriteit geven aan werkgelegenheid voor jongeren
 • Bestrijden van voortijdig schoolverlaten
 • Nieuwe plaatsen in scholen creëren
 • Moderniseren van de didactische uitrusting van in aanmerking komende onderwijsinstellingen
 • Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in de klas versterken
 • De school met de stad verbinden
 • Zorgen voor een “business friendly” administratie
 • Versterken van de steun voor ondernemerschap en de toegang tot financiering voor de ontwikkeling van de KMO
 • Brusselse bedrijven, gemotiveerd door de internationale handel, helpen
 • Bevorderen van hoge kwaliteitsbanen voor de Brusselaars
 • De betrokkenheid van werkzoekenden uit kansarme buurten stimuleren
 • Bevorderen van alternerende opleiding
 • De strijd tegen discriminatie bij de aanwerving versterken
 • Bestrijden van sociale dumping
 • De administratieve lasten met 25% verlagen, voor burgers en bedrijven
 • Krachtigere middelen aanbieden ten dienste van de bedrijven
 • Het aannemen van een duurzamere productiemethode vergemakkelijken voor KMO’s en micro-ondernemingen
 • Sociale ondernemingen ontwikkelen in hun economische doelstellingen
 • De regels met betrekking tot handelszaken vereenvoudigen
 • De digitale economie ontwikkelen en stimuleren
 • KMO’s met innoverende projecten helpen
 • De opening van innovatieve handelszaken stimuleren
 • Innovatie promoten via een regionaal Open Data Portal
 • Wetenschappelijke roepingen onder jongeren in Brussel stimuleren
 • Vergemakkelijken van de uitwisseling van beveiligde gegevens tussen alle gezondheidswerkers in Brussel, België en in de nabije toekomst, Europees of zelfs wereldwijd
 • Vereenvoudigen en stroomlijnen van het Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening
 • Eén merk creëren voor alle ondersteunende diensten voor de audiovisuele industrie
 • De gemeenten helpen bij de uitvoering van hun diversiteitsplan
 • Via een “Bus Plan” aangepaste en verbeterde diensten lanceren, om beter van de stad te kunnen genieten
 • Transitparking creëren bij de ingang van de hoofdstad om een alternatief te bieden voor de auto in de stad
 • De kleine ring transformeren om de focus te leggen op zachte mobiliteit.
 • De Strategie 2025 ligt meer dan ooit op schema; dit is in het voordeel van alle Brusselaars.