Région de bruxelles-capitale

VGC


De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheid die verankerd is in de Belgische Grondwet en geregeld wordt door de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen). In de Belgische staatsstructuur heeft de VGC een unieke positie. Om de bijzondere aard van de VGC te benoemen, wordt soms de term ‘sui generis’ gebruikt. De VGC heeft sterke banden met zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als met de Vlaamse Gemeenschap.

Autres partenaires

Localisation